فرشته‌های احمد

3،000 تومان

اين كتاب شامل چهارده داستان مصور و بدون تصوير و بدون متن است. كودكان با مشاهده‌ی تصويرها و ارتباط دادن آن‌ها با يكديگر، می‌توانند داستانی را در ذهن خود بسازند و آن‌ها را بازگو كنند. موضوع داستان‌ها درباره‌ی مسائل اخلاقی و مذهبی است . تصويرهای جذاب و استفاده از عناصر تخيل و گاهی طنز در طراحی اين داستان‌ها باعث می‌شود كه كودكان با مضامين تصاوير ارتباط بهتری برقرار كنند.