داستان‌های دكتر دوليتل ۱۰ – در ماه

4،000 تومان

متن پشت جلد: سفرهای دکتر دوليتل سرانجام او را به ماه می‌رساند! در آن‌جا، دنيايی جديد، پر از حيوانات و گياهان عجيب و غريب وجود دارد که بايد مطالعه شود، از جمله جنگل‌های آوازخوان و درختان مو زمزمه‌گر. به‌راستی اگر ماه هوا داشت و موجودات زنده روی آن زندگی می‌کردند، چه دنيايی می‌توانست باشد؟ بار ديگر با دکتر دوليتل همسفر شويد و به ماجراجويی‌های جديد بپردازيد.