مجموعه داستان‌های شگفت انگیز آفریقا (5) – عملیات کرگدن

شکارچیان سودجوی کرگدن وارد ساووبانا شده‌اند.
مارتین و بِن این بار باید از تمام توانایی‌هایشان استفاده کنند تا هم خودشان از شرّ این افراد سودجو در امان بمانند و هم‌ یکی از کمیاب‌ترین گونه‌های جانوری را از خطر انقراض نجات بدهند.
رمانی خواندنی در ژانر رئالیسم جادویی

200،000 تومان