مجموعه داستان‌های شگفت انگیز آفریقا (3) – آخرین پلنگ

مارتین دوست دارد تعطیلات را با زرافه‌ی محبوبش،
جِمی، سپری کند. اما دست سرنوشت، او را بارِ دیگر به سرزمینی شگفت‌انگیز می‌کشاند: زیمبابوه، جایی که می‌گویند گنجینه‌‌‌ی شاهانه‌ای در دل خاکش مدفون است. افرادی سودجو به دنبال این گنجینه می‌گردند، اما مارتین و بِن در پیِ نجات پلنگ درّنده‌ای هستند که به‌نوعی از گنجینه محافظت می‌کند.
رمانی خواندنی در ژانر رئالیسم جادویی

210،000 تومان