مجموعه تو انتخاب کن عزیزم! – شجاع باش, چارلی!

انجام كار درست همیشه آسان نیست! خودت انتخاب می‌كنی در موقعیت‌های سخت چه شخصیتی داشته‌باشی. راستی، كدام گزینه مناسب است؟ انتخاب كن!

چارلی هم مثل همه‌ی بچّه‌ها بعضی وقت‌ها نمی‌تواند حرفش را بزند. او انتخاب‌های زیادی دارد. امّا آن‌هایی كه سرشان را بالا می‌گیرند و با گفت‌وگوی صمیمانه مشكلشان را حل می‌كنند، چه كسانی هستند؟

60،000 تومان