مجموعه در پائیز – حیوانات در پائیز

غازها به جنوب می‌روند. خرس‌های سیاه دنبال جای امن می‌گردند. گوزن‌ها غذای اضافه ‌می‌خورند. فکر می‌کنی بقیه‌ی حیوانات چه کار می‌کنند تا برای سرمای زمستان آماده شوند؟

50،000 تومان