مجموعه در پائیز – آب و هوا در پائیز

وووییی! هوا دیگر آن‌قدرها گرم نیست! در پاییز دمای هوا تغییر کرده است. کم‌کم آدم‌ها، جانوران و گیاهان برای هوای سرد پاییز آماده می‌شوند؛ باید کلاه، ژاکت‌، دستکش‌ و جوراب‌های گرممان را آماده کنیم.

50،000 تومان