مجموعه به من بگو این چیه – جاذبه

کودک یک تکه ماکارونی را پایین می‌اندازد. چرا تکه‌ی ماکارونی پایین می‌افتد؟ این کتاب را بخوانید تا با دنیای شگفتی‌آور نیروی جاذبه آشنا شوید.
تالااااپ!

100،000 تومان