دانستنی‌های خردسالان – کتاب من

کتاب من کتابی آموزشی مخصوص خردسالان 4 تا 7 سال است.
مخاطبان این کتاب، زندگی اجتماعی، مهارت‌های صحبت کردن، مفاهیم پایه ریاضی و واحدهای زمان مانند ساعت، روز و هفته آشنا می‌شوند.
کتاب من منبع آموزشی مناسبی برای مربیان و بچه‌های مهدکودک‌هاست.

250،000 تومان