دری وروجک 5 – کوچولوی خشن

موضوع این کتاب درباره‌ی خیال پردازی‌های دُری و هم‌چنین ماجراهای دندان لق او است.

متن پشت جلد: افتادن دندان دُری با تخیل قوی‌اش که همراه شود، یعنی ماجراجویی… خطر… و پول.

 

100،000 تومان