مجموعه چی مال چیه؟ – حمل زباله

بیا یک روز موقع حمل زباله با من باش، سطل زباله‌ها را بشمار، ضایعات شیشه را طبق رنگ دسته‌بندی کن و پاکبان‌ها را رنگ کن.

60،000 تومان