مجموعه چی مال چیه؟ – گردش در باغ وحش

با من به باغ‌وحش بیا و حیوانات را نوازش کن،
بچه‌ی هر حیوان را پیدا کن،
خرگوش کوچولو را رنگ کن و به بره کوچولو راه رسیدن به مادرش را نشان بده.

60،000 تومان