مجموعه چی مال چیه؟ – ساختمان سازی

جرثقیل عظیم‌الجثه را رنگ کن و به کارگرها راه رسیدن به کانتینر را نشان بده!

60،000 تومان