مجموعه چی مال چیه؟ – سفر با قطار

با من بیا، ما با قطار می‌رویم! به ساختن ریل برای قطار سریع‌السیر ادامه بده، راه تراموا را توی شهر نشان بده و بازرس بلیت را رنگ کن.

60،000 تومان