مجموعه چی مال چیه؟ – باغ وحش

با من بیا و حیوانات را در باغ‌وحش ببین و پی ببر ببرها دوست دارند چی بخورند،
به بچه حیوان‌ها راه رسیدن به مامانشان را نشان بده و زرافه را رنگ کن.

60،000 تومان