مجموعه غول غولک – غول غولک مراقبت می کند

غول‌غولک یک بچه‌غول بامزه است؛ با گیس‌های بافته، لپ‌های گل‌گلی و دو تا شاخ کوچولو روی سرش. او مثل همه‌ی بچه‌ها، هم کنجکاو است و هم سر‌به‌هوا. در این داستان، غول‌غولک بچه‌ای به نام گل‌غولی را که توی کوچه گم شده، به خانه می‌آورد. حالا او به تنهایی باید شکم گل‌غولی را سیر کند، لباس‌های کثیفش را بشوید و او را به توالت ببرد. اما … نکند خیال ندارید که همه‌ی داستان را برایتان تعریف کنم؟ اصلاً. این شما و این هم داستان غول‌غولک.

30،000 تومان