مجموعه غول غولک – غول غولک بهانه می گیرد

نویسنده: جمال اکرمی تصویرگر: سارا میاری

غول‌غولک یک بچه‌غول بامزه است؛ با گیس‌های بافته، لپ‌های گل‌گلی و دو تا شاخ کوچولو روی سرش. او مثل همه‌ی بچه‌ها، هم کنجکاو است و هم سر‌به‌هوا. در این داستان او همراه مامان‌غول به بازار می‌رود. غول‌غولک در بازار هر چه می‌بیند، می‌خواهد. از تفنگِ آب‌پاش گرفته تا آلوخشکه، پیراهن ورزشی و چیزهای دیگر. چشمش که به یک دوچرخه‌ی رنگی رنگی می‌افتد… نکند خیال دارید همه‌ی داستان را برایتان تعریف کنم؟ اصلاً. این شما و این هم داستان غول‌غولک.

30،000 تومان