مجموعه غول غولک – غول غولک تشویق می شود

غول‌غولک یک بچه‌غول بامزه است؛ با گیس‌های بافته، لپ‌های گل‌گلی و دو تا شاخ کوچولو روی سرش. او مثل همه‌ی بچه‌ها، هم کنجکاو است و هم سر‌به‌هوا. در این داستان قرار است غول‌غولک همراه پدرش برود خانه‌ی مردم، دزدی کند. اما علاقه‌اش به نقاشی و بازی با بچه‌آدم‌ها باعث می‌شود که … نکند خیال دارید همه‌ی داستان را برایتان تعریف کنم؟ اصلاً. این شما و این هم داستان غول‌غولک

30،000 تومان