مجموعه کتابهای یک دانه – آقای کلوچه پز

اگر یک روز دلتان خیلی کلوچه خواست، چه کار می‌کنید؟ می‌روید به یک مغازه‌ی کلوچه پزی؟ خب، چه جور کلوچه‌ای سفارش می‌دهید؟ منظورم این است که شکلاتی باشد یا ساده؟ سرخ شده باشد یا توی فر پخته شده باشد؟ داغ باشد یا …

30،000 تومان