مجموعه کتابهای یک دانه – جعبه نارنجی

نویسنده: لاله جعفری تصویرگر: سمانه رهبرنیا

بالای کمد رویا یک جعبه بود. رویا خوشحال شد و با خودش گفت: حتماً توی آن یک گوریل است. دیروز به بابا گفتم که برای هدیه‌ی تولدم یک گوریل می‌خواهم. گوریلی که برود روی صندلی‌ام و گوم گوم گوم برای رفتن به پارک بیدارم کند. می‌خواهی بدانی توی جعبه چی بود؟ کتاب را بخوان تا بدانی!

30،000 تومان