نوئمی 9- خداحافظ مامان بزرگ

نوئمی سر کلاس درس نشسته که یکهو یاد مادربزرگ می‌افتد و دلشوره می‌گیرد. این است که با عجله از مدرسه فرار می‌کند تا به او سر بزند. اما چرا مادربزرگ در خانه نیست؟ چرا قوطی قرص‌هایش خالی شده؟ یعنی چه بلایی سرش آمده؟

50،000 تومان