بچه ها این چیه؟ ساخت و ساز

خانه چگونه ساخته می‌شود؟ یک تونل چگونه ساخته می‌شود؟ در ساخت‌و‌ساز چه وسایل نقلیه‌ای به کار می‌رود؟ موش کوچولو کجا پنهان شده؟ بگرد، ببین کجاست!

50،000 تومان