مجموعه داستان های تایرون – تایرون وحشتناک

دایناسور کوچولویی به نام بولاند می‌خواهد به جنگ تایرون برود. امّا چطور می‌شود وحشتناک‌ترین دایناسور جنگل باتلاقی را شکست داد؟

40،000 تومان