مجموعه داستان های تایرون – تایرون جر زن

تایرون، دایناسور بدجنس و دغل، تمام بازی‌ها را در جزیره‌ی باتلاقی با تقلّب می‌برد. امّا بازی آخر پیدا کردن گنج است.

40،000 تومان