مجموعه داستان های تایرون – تایرون گنده بک

نویسنده: هانس ویلهلم مترجم: زهرا قانع تصویرگر: هانس ویلهلم

تایرون بچّه‌دایناسور گنده و گردن‌کلفتی است که بقیه‌ی بچّه‌دایناسورها را اذیت می‌کند. بچّه‌دایناسورها باید با همفکری و کمک هم حق این بچّه‌ی بی‌ادب را کف دستش بگذارند.

22،000 تومان