پیش دبستانی های مهتاب – یوزی و گاندو به پیش دبستانی می روند – بدن انسان

مجموعه‌ای شامل 12 عنوان کتاب ویژه‌ی آموزش به کودکان پنج و شش‌ساله است. کتاب‌های این مجموعه، هم به‌عنوان کتاب آموزشی در مراکز پیش‌دبستانی قابل استفاده‌اند و هم به‌عنوان کتاب کار و فعالیت در خانه زیر نظر پدر یا مادر برای آموزش به خردسالان کاربرد دارد. عنوان‌های مجموعه: بدن انسان | بهداشت | بیماری‌ها | جانوران خانواده | خوراکی‌ها | روستا | زمان شغل‌ها | شهر | گیاهان | مدرسه

50،000 تومان