کتابخانه کلاسیک – جادوگر شهر از

دوروتی دِیل دخترکی است که در دشت سرسبزی در کانزاس آمریکا زندگی آرامی دارد، اما یک روز گردباد بزرگی خانه‌اش رابلند می‌کند و می‌برد! گردباد دوروتی و سگش، توتو، را به جای دوری می‌برد: سرزمین جادوییِ اُز. حالا دوروتی چطور به سرزمین خودش برگردد؟ خوشبختانه، او با یک جادوگر خوب، یک مترسک، یک شیر و یک آدم آهنی برخورد می‌کند که می‌خواهند کمکش کنند. از کتابخانه‌ی کلاسیک مهتاب وارد دنیای شاهکارهای ادبی شوید.

70،000 تومان