مجموعه کتابهای قصه های این جوری – هلف

«با یک زرافه‌ی شکمو چه‌کار باید کرد؟ شاید… گاهی‌ فقط باید به چشم‌هایش نگاه کرد.»

40،000 تومان