مجموعه کتابهای قصه های این جوری – منتظر تو بودم

بالا رفتن از تپه خیلی سخت بود، ولی پایین آمدن از آن خیلی آسان بود. سُر خورد و پایین آمد. و بعد … تا درخت هم خیلی راه بود. و از آن بدتر … پشت تپّه یک دریاچه بود و بعد از دریاچه، آن درخت بزرگ. باید از دریاچه رد می‌شد …

40،000 تومان