مجموعه کتابهای قصه های این جوری – نقاشی مریم

نویسنده: محمد حسن حسینی تصویرگر: عاطفه فتوحی

مریم یک نقاشی جالب توی دفترش کشیده. نقاشی او درخت و پرنده دارد. نقاشی مریم یک ماجرای جالب توی کلاس درست می‌کند. یک ماجرای باور نکردنی. حتی خانم معلم هم از این ماجرا سر در نمی‌آورد. قصه‌اش را بخوانید. قصه‌ی نقاشی مریم را. شاید شما از ماجرا سر در آوردید.

25،000 تومان