مجموعه کتابهای یک دانه، نان همبرگری

وقتی مورچه‌ها با یک آدم دوست باشند، روز عروسی آن آدم برایشان خیلی مهم می‌شود. اوّل باید به یک هدیه خوب فکر کنند و بعد به این که چطور به عروسی بروند.

30،000 تومان