نانسی کلانسی، عشق فوتبال

نانسی کلانسی عاشق بازی در تیم فوتبال کلاسشان است، تیم گابلین‌های سبز. نانسی بهترین بازیکن تیم نیست، ولی از وضعیتی که دارد، راضی است. در بازی‌های آخر فصل، اتفاقی می‌افتد و بازی نانسی معرکه می‌شود. آیا نانسی می‌تواند کمک کند که تیم گابلین‌های سبز پیروز شوند؟

50،000 تومان