کتابخانه ی کلاسیک – معماهای شرلوک هولمز

چطور ممکن است که خانمی که در یک اتاق تنهاست و در اتاقش را هم قفل کرده است، به قتل برسد؟ چرا یک باشگاه عجیب و پر رمز و راز فقط کسانی را می‌پذیرد که موی قرمز دارند؟ جریان غازی که یک جواهر بسیار ارزشمند را بلعیده از چه قرار است؟ شرلوک هولمز بزرگ ترین کارآگاهی است که جهان به خود دیده است.او حتی از مجرمینی که پلیس لندن هم نمی تواند آنها را به دام بیاندازد باهوش تر است. او برای یافتن پاسخ این سوال ها علاوه بر اینکه به کمک دوست خوبش، دکتر واتسون نیاز دارد، می‌بایست همه‌ی مهارتش را هم به کار بگیرد.از کتابخانه‌ی کلاسیک مهتاب وارد دنیای شاهکارهای جاودانه‌ی ادبیات شوید.

70،000 تومان