رایانه و تعلیم و تربیت

در خلال امواج فناوری دهه‌های هشتاد و نود میلادی در قرن بیستم به نظر می‌آمد که رایانه‌ها مبشر انقلابی در تعلیم و تربیت خواهند بود. بکارگیری اینترنت در شئون مختلف زندگی بشر این تصور را تقویت کرد که مدرسه‌های فردا با مدرسه‌های امروز متفاوت خواهند بود. مدرسه‌هایی که نارسایی‌های آموزشی در آن محو خواهد شد ولی این تصور آرمانگرایانه از همان آغاز مورد نقد و بازبینی قرار گرفت. از سویی کسانی قرار داشتند که مدارس را ناگزیر از آن می‌دانستند که از فناوری‌های نوین برای حل مشکلات دیرینه‌ی خود استفاده کنند و همگام با تحولات عصری پیش‌روند و از سویی کسانی که نقادانه ورود فناوری رایانه را موجب آسیب تعلیم و تربیت اصیل می‌دانستند. در این کتاب خواننده در حوزه‌های مختلف تعیلم و تربیت و رایانه با دیدگاه‌های موافقین و مخالفین کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت آشنا خواهد شد.

150،000 تومان

شناسه محصول: 9643233766 دسته: برچسب: