مدرسه‌ی فوتبال – کاپیتان افسانه‌ای

14،000 تومان

رایان از وقتی که برای رفتار نامناسبش با بازیکنان دیگر مورد توبیخ قرار گرفته، قصد دارد بهترین کاپیتانی باشد که یونایتد به خود دیده. برای همین، با دیدن رفتارهای دردسر‌ساز کریگ، درصدد برمی‌آید تا از مشکل اصلی این بازیکن باخبر شود و به او کمک کند.

اما مشکل کریگ بزرگ‌تر از چیزی است که او تصور می‌کرده…