افسون‌های نیل ۴ – جادوگر لوکسور

25،000 تومان

آلن دوپره به شهر لوکسور در جنوب مصر می‌رود تا در محیطی جدید به کاوش بپردازد. در طول سفر خانم جوانی را می‌بیند که سرنوشتش را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما رامی و حمزه هم راهی لوکسور می‌شوند تا…