رودخانه‌ی واژگون جلد ۲: هانا

19،000 تومان

هانا به دنبال رودخانه‌ای می‌گردد که می‌گویند «در مسیر معکوس جریان دارد و آبش جلوی مردن را می‌گیرد.» جریان از این قرار است که مرغ عشق هانا در حال مردن است. مرغ عشقی که تنها یادگار پدر درگذشته‌ی هاناست. حالا تنها امید دخترک این است که این رودخانه را پیدا کند.