رودخانه‌ی واژگون 2 – هانا

هانا به دنبال رودخانه‌ای می‌گردد که می‌گویند «در مسیر معکوس جریان دارد و آبش جلوی مردن را می‌گیرد.» جریان از این قرار است که مرغ عشق هانا در حال مردن است. مرغ عشقی که تنها یادگار پدر درگذشته‌ی هاناست. حالا تنها امید دخترک این است که این رودخانه را پیدا کند.

 

50،000 تومان