جهان امروز – تبلیغات

متن پشت جلد: تبلیغات بخشی از زندگی ماست. تبلیغات هم آگاهی‌بخش است، هم سرگرم‌کننده؛ هم تحت تاثیرمان قرار می‌دهد، هم گاهی آزاردهنده است. اگر تبلیغات نبود چه باید می‌کردیم؟ پاسخ پرسش‌های گوناگون درباره‌ی تبلیغات را در این کتاب می‌خوانیم.

 

40،000 تومان