مدرسه‌ی فوتبال – ضربه‌ی آزاد

جیمز مدت‌ها بازیکن تیم یونایتد بوده. اما حالا به این نتیجه رسیده که نمی‌خواهد فوتبال را به طور حرفه‌ای دنبال کند. مشکل این‌جاست که همه توقع دارند که او هم مانند پدرش که یکی از ستاره‌های فوتبال انگلیس بوده، همیشه در همین رشته بماند. جیمز بر سر دوراهی سرنوشت‌سازی قرار گرفته. راه پدر را دنبال کند یا به دنبال رشته‌ی مورد علاقه‌ی خودش برود؟

 

50،000 تومان