میراث فرهنگی (۳)

این کتاب سومین جلد از میراث فرهنگی است که توسط مسعود جوادیان به نگارش درآمده است.

«میراث فرهنگی» گنجینه‌ی ارزشمندی که حاصل صدها سال زندگی و تلاش مردم هر کشوری است. میراث فرهنگی از نسلی به نسل‌های دیگر می‌رسد. تمدن جیرفت سرگذشت بخشی از مردم سرزمین‌های ایران است که در این کتاب به آن پرداخته شده است.

30،000 تومان