شگفتی‌های جهان – کانی‌ها

7،000 تومان

این کتاب حاوی اطلاعاتی در مورد کانی‌ها، منشأ پيدايش آن‌ها و نقش آن‌ها در سلامت و زندگی انسان‌ها است.

«کانی‌ها موادی طبیعی‌اند که در ترکیب سنگ‌های پوسته‌ی زمین یا در اعماق زمین یافت می‌شوند. زمین‌شناس‌ها تخمین می‌زنند که در طبیعت حدود ۴٠٠٠ کانی وجود دارد.»