نوئمی 7 – باغ‌وحش در خانه

متن پشت جلد: سروکله‌ی چند تا بچه گربه‌ی تازه به دنیا آمده زیر پله‌های خانه‌ی نوئمی پیدا می‌شود. چرا در آن‌جا فقط بچه گربه باشد؟ چرا چند شیر و زرافه و فیل و طوطی و ماهی و خوکچه‌ی هندی نباشد؟ نوئمی دست به کار می‌شود تا باغ‌وحش خودش را راه‌اندازی کند. و مامان‌بزرگ هم حضور دارد…

50،000 تومان