آقای ماجیکا و خانم بوفه‌دار

8،500 تومان

متن پشت جلد: بوفه‌دار جدید مدرسه خانم بدجنسی است که ساعت‌های ناهار را به کام همه‌ی بچه‌های سنت بارتی تلخ کرده؛ البته همه‌ی بچه‌ها جز همیش بیگ‌مور که با این خانم حسابی جور است. آقای ماجیکا تصميم می‌گیرد به این اوضاع سر و سامانی بدهد…