قصه‌های دوستی – قالیچه‌ی پرنده

یکی بود یکی نبود. یک قالیچه‌ی پرنده بود که هرکس می‌خواست جایی برود، سوارش می‌شد. قالیچه‌ی مهربان هم پرواز می‌کرد و او را می‌رساند؛ گاهی تا بالای کوه، گاهی لابه‌لای درخت‌های جنگل، گاهی تا آن طرف دریا.

 

50،000 تومان