شگفتی‌های جهان – کشاورزی

12،000 تومان

در کشورهای صنعتی، فعالیت کشاورزی به طور ماشینی انجام می‌شود. ماشین‌های کشاورزی پیشرفته، زمین‌های پهناور را با سرعت زیاد شخم می‌زنند. تراکتورهای بزرگ و جدید، لاستیک‌های پهنی دارند، اما موجب نشست زمین‌های کشاورزی نمی‌شوند. کابین راننده حسابی جادار و راحت است. سروصدای بیرون وارد آن نمی‌شود و هوای داخل مطبوع و مناسب است. کامپیوتر نصب شده در تراکتور میزان کود را اندازه‌گیری می‌کند و دستورهای لازم برای بالا رفتن یا پایین آمدن خیش را می‌دهد.