دری وروجک 3 – گوسفند سیاه

نویسنده: ابی هنلون مترجم: شیدا رنجبر تصویرگر: تونی راس

من مرد خفاشی نیستم. کاپیتان پُف هستم. چه زوری دارم! مثل شصت تیر ، تخیلم معرکه است، ولی برای خواندن دُری باید خواندن بلد باشد. با ماجراهای دُری همراه باشید.

 

27،000 تومان