جهان امروز- کسب‌ و ‌کار

متن پشت جلد: به چه جایی بنگاه اقتصادی می‌گوییم؟ آدم‌ها در آن‌جا چه می‌کنند؟ چرا بنگاه‌های اقتصادی پدید آمده‌اند؟ آیا نانوایی هم بنگاه اقتصادی است؟ کارخانه‌ی خودروسازی چطور؟ چگونه می‌توانیم بنگاه اقتصادی تأسیس کنیم؟ پاسخ این پرسش و ده‌ها پرسش دیگر را در این کتاب می‌یابید.

 

40،000 تومان

ناموجود