چراهای شگفت‌انگیز – فیل‌ها

10،000 تومان

آن‌ها با هیکل گنده‌شان بهتر می‌توانند به برگ‌های روی شاخه‌های درختان دسترسی داشته باشند. هم‌چنین این جثه‌ی بزرگ موجب امنیت آن‌ها در برابر دشمنانشان می‌شود، زیرا بسیاری از جانوران مهاجم جرئت نمی‌کنند به چنین جانورانی درشت جثه حمله کنند. فیل‌ها بزرگ‌ترین حیوانات روی زمین هستند، اما نزدیک‌ترین خویشاوندان آن‌ها جانورانی به اندازه‌ی خرگوش‌اند.