دایرة المعارف کوچک من درباره‌ی آداب معاشرت

15،000 تومان

بچه ها در خانواده و مدرسه ياد می‌گيرند که چگونه باادب و با تربيت باشند. این قانون‌ها و درس‌های ادب و تربیت، کمی انسان را گیج می‌کند.

راستی، چرا باید در زندگی باادب و باتربیت باشیم؟

باتربیت بودن چه‌فایده‌ای دارد؟

آیا می‌دانید که اگر به دیگران توجه نکنیم و به آن‌ها احترام نگذاریم، چه اتفاقی می‌افتد؟