دایرة ‌المعارف نفت

در این کتاب با تاریخچه‌ی نفت، صنایع مرتبط با نفت، سیاست‌های نفتی و انرژی‌های جایگزین آن آشنا می‌شوید.

 

 

100،000 تومان